Végzettségeim és Továbbképzéseim

 

2011-ben kezdtem pszichológiai pályafutásomat. Tanulmányaimat alap- és mesterképzés keretein belül végeztem. Szakmai tudásomat továbbképzések és "workshop"-ok részvételével tartom naprakészen.

Tanulmányaimról bővebben alább olvashat. Továbbá, az oldal alján egy listába foglaltam néhány szakmai továbbképzésben való részvételemet.

 

Tanácsadó Pszichológia Mesterképzés

Az alapképzés elvégzése után folytatni kívántam tanulmányaimat. Ehhez az angliai Keele Egyetemet választottam, ahol 2015-ben kezdtem meg továbbképzésemet.

A Keele Egyetemen a Személyközpontú terápiás módszertannal ismerkedtem meg részletesebben. A képzés során egyaránt bővítettem tudásomat elméleti és gyakorlati szinten is, többek között órák hallgatásával, gyakorlatban való részvétellel és disszertáció írásával.


Pszichológiai Alapkézés

Pszichológiai tanulmányaimat a Pécsi Tudományegyetemen kezdtem meg 2011-ben. A képzés során betekintést nyerhettem a klasszikus és modern pszichológia elméleti hátterébe, valamint műhelymunkáimon keresztül a kutatással ("research") kapcsolatban is bővebb ismeretekre tehettem szert. Erasmus Ösztöndíjasként egy egyetemi félévet is eltölthettem külföldön.

A pécsi éveim alatt elsajátított tudás fontos alapkövévé vált a későbbi tanulmányaimnak.

 

 
Helsinki Egyetem

 

Az Alapkézés alatt elnyert Erasmus Ösztöndíj lehetővé tette számomra, hogy cserediákként egy egyetemi félévet a finnországi Helsinki Egyetem hallgatójaként töltsek el.

 Helsinkiben legfőképpen szociálpszichológiát hallgattam, ám az ott eltöltött félév mind szakmailag mind emberileg értékes leckékkel látott el.

 

Továbbképzések

Szakmai elhivatottságom részeként rendszeresen részt veszek továbbképzéseken, workshopokon (ami az egyik feltétel BACP tagoknak). A továbbképzéseken való részvétel hozzájárul ahhoz, hogy szakmai tudásom naprakész legyen.

Lentebb olvashat néhány továbbképzésről, melyeken részt vettem.

 

 

 

 

 

  • Táplálkozással és Egészséggel kapcsolatos ismeretek (Level 2 Certificate)

 

  • Dialektikus Viselkedésterápiás eszközök ismerete (Skills Training Workshop)

 

  • Kábítószer és Alkohollal kapcsolatos ismeretek, valamint ezek hatásai gyerekeken (Level 3 Multi-Agency Training)

 

  • Egyenlőséggel és Sokféleséggel kapcsolatos ismeretek (Level 2 Certificate)

 

  • Szociális Szorongással kapcsolatos ismeretek

 

  • Megoldásközpontú Terápiás eszközökkel való ismerkedés (NSPCC Orientation Workshop)